Our Prominent Alumni

RAJESH KHANNA
PRAKASH JHA
ANIL AMBANI
SHAFI INAMDAR
KAJAL AGARWAL
HITESH GOSWAMI
SUMIT KABRA
DR. MEHUL RAJPURKAR
SHARA BATLIBOI SIDDHARTH
FAIYAZ GADIWALLA
RAGHAV NARSALAY
JUBIN SHAH
PRABHAV DAGA
SUPRIYA KHAMKAR
RIDHI KANUNGO
SAHAJ SETHI
KAYOZE IRANI
ASHISH SANGHVI
DR. SWARUP SHAH
PRIYA LONDHE
JEETENDRA
JALAJ DANI
IAS ASMITA LAL
Dr. Anjum Ara Ahmed
Dr. Asha Jindal
Dr. Krupa M. Chokshi